dimarts, 10 de gener de 2017

Activitat 11. Representació del Sistema Solar a escala

Introducció
A la classe d'astronomia per veure com són els planetes en l'espai, hem fet una maqueta a escala amb una cartolina amb les distàncies correctes.

Materials
Necessitarem:
- Una cartolina negra (prou grossa perquè i capiguen tots els planetes a escala).
- Un llapis de fusta de color blanc.
- Distàncies dels planetes a escala (això depén de la mida de la cartolina que tinguis). Nosaltres em fet servir la seguent taula:


Procediment

  1. Hem de buscar les distàncies corresponents a cada planeta i reduir-les a l'escala que nosaltres volguem.
  2. Després amb un metro hem de marcar la posició de cada planeta i el seu diàmetre (recomanem utilitzar pots que sasenblin al diàmetre així es molt més fàcil).

1 comentari: